Ειδικό επίδομα έως 360 ευρώ σε 30.000 ανασφάλιστους

0

720_108308_8844e54b98-97bebb462da48e8a

Το χρώμα του χρήματος θα δουν ξανά περίπου 30.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς ξεκίνησαν (Δευτέρα 22 Αυγούστου) οι αιτήσεις στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για τη χορήγηση του «Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων».

Το νέο επίδομα αγγίζει τα 360 ευρώ και πλέον δεν θα απευθύνεται μόνο σε Ελληνες και ομογενείς, αλλά σε όλους τους μόνιμα διαμένοντες στη χώρα, είτε αυτοί είναι ομογενείς είτε είναι αλλοδαποί. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του Οργανισμού ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να αυξηθεί αισθητά, καθώς στη λίστα των αιτούντων θα προστεθούν αρκετοί ημεδαποί που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν δικαιούνται σύνταξη.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΓΑ προχώρησε στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών με στόχο να άρει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που ταλαιπωρούν τους πολίτες και δυσκολεύουν το έργων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Ετσι, για πρώτη φορά οι αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνονται ηλεκτρονικά στους κατά τόπους ανταποκριτές (δημοτικούς υπαλλήλους), ενώ από τη στιγμή που θα πρωτοκολλείται η αίτηση οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα λήψης της παροχής από την 1η του επόμενου μήνα.

Η Διοίκηση του Οργανισμού δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, υπογραμμίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη επεξεργασία τους. «Εχουμε τεστάρει όλα τα συστήματα και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία θα επεξεργαστούμε τις αιτήσεις το συντομότερο δυνατό, όσο μας το επιτρέπουν οι ανθρώπινοι πόροι μας, ώστε να πληρώσουμε το ταχύτερο δυνατό τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι θα χάσουν χρήματα, διότι το δικαίωμά τους ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα που θα πρωτοκολλήσουν την αίτησή τους», δηλώνει στην «Ε» ο διοικητής του ΟΓΑ Θανάσης Μπακαλέξης.

Οι προϋποθέσεις και οι βελτιώσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση σύνταξης ή παροχής από άλλον φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (κατώτερη των 360 ευρώ) καταβάλλεται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Ωστόσο, αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από 20 ευρώ το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η διαμονή εντός της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, με τις βελτιωτικές τροποποιήσεις του νόμου Κατρούγκαλου οι δικαιούχοι αυξάνονται, καθώς πλέον απαιτείται 15ετής, συνεχής, νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα για τη θεμελίωση δικαιώματος στο επίδομα και όχι 20ετής, όπως προέβλεπε ο νόμος 4093/2012.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος διατηρούνται, καθώς το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το συνολικό ετήσιο οικογενειακό το ποσό των 8.640 ευρώ.

Παράλληλα, εισάγονται και περιουσιακά κριτήρια τα οποία προβλέπουν ότι η ακίνητη περιουσία του δικαιούχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ (φορολογητέα αξία) και η κινητή τις 6.000 ευρώ (τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας).

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται

-Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

-Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

-Το επίδομα ανεργίας.

-Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι επισκέπτονται τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τους συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση. Εν συνεχεία η αίτηση πρωτοκολλείται, εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα και τον Ανταποκριτή του Οργανισμού και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού, μετά την υποβολή της αίτησης οι αιτούντες θα πρέπει να δώσουν μια προθεσμία δύο περίπου μηνών προκειμένου οι υπάλληλοι των υπηρεσιών να επεξεργαστούν τα στοιχεία. Οπως υπογραμμίζουν στην «Ε» «οι ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισμένοι, οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν υπομονή και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο των υπαλλήλων, αποφεύγοντας να απασχολούν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για πληροφορίες κ.λπ.».

Τα βασικά δικαιολογητικά

Μερικά από τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι: Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, διαζευκτήριο ή διαζύγιο σε περίπτωση πολιτικού γάμου, εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή τη λύση του συμφώνου, καθώς και φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής Αρχής, του φορολογικού έτους.

Ακόμη, για την απόδειξη του χρόνου διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής Αρχής για τη μόνιμη κατοικία, καθώς και μια σειρά άλλων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ιστοσελίδα http://www.oga.gr (ανακοινώσεις).

Ιστορικό: Από το 1982 μέχρι το 2016

Η χορήγηση σύνταξης και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε Ελληνες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1982 με τον  νόμο 1296. Με το δεύτερο μνημόνιο (Ν. 4093/2012) οι προϋποθέσεις είχαν γίνει αυστηρότερες, σε σημείο που οι συντάξεις είχαν σχεδόν καταργηθεί. Τον Ιούλιο του 2015 ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης επανέφερε με τον νόμο 4331 την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ωστόσο, η επαναφορά της συγκεκριμένης παροχής αποτέλεσε «κόκκινο πανί» για τους θεσμούς, γεγονός που ανάγκασε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να πάρει πίσω τον νόμο Στρατούλη και να προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση.

Τελικά, με τον νόμο 4387/2016 η κυβέρνηση επανέφερε την παροχή με τη μορφή επιδόματος, αλλά με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος 4093/2012.

Leave a Reply