Εγινε ο ετήσιος απολογισμός της ΕΠΣ Κορινθίας

0

Σε πολύ καλό κλίμα εγινε η Γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κορινθίας με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων του τοπικού ποδοσφαίρου.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύοντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.
  3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/7/2017 μέχρι 30/06/2018
  4. Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της  περιόδου από 01/07/2017 μέχρι 30/06/2018.
  5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
  6. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι  31.12.2017.
  7. Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
  8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την χρήση 01.01.2019 έως και 31.12. 2019.

 

 

 

Απάντηση