Ευχές του ΑΡΗ ΣΚΟΥΡΤΗ – Χριστούγεννα 2021 !!

0

Χαράς τα πάντα πεπλήρωται!

Τα σωθικά μας ευανάγνωστα! Και ιδού οι κρυφές συλλαβές, όπως τις αποτύπωσε η γραφίδα των υμνωδών, μικρό απάνθισμα!

Για το Μέγα και ανερμήνευτο γεγονός της κατά σάρκα ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου!…

» Εξηρεύξατο τη καρδία μου λόγον αγαθόν

» Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεσται σήμερον

» Τύπους αφεγγείς και σκιάς παρηγμένας

» Πόθου τετευχώς και Θεού παρουσίας

» Νυν ποτνιάται της παλιγγενεσίας

» Ότι εβλάστησας το άνθος της αφθαρσίας

» Ταύταις συνεπαγάλλονται και κόσμον τα πέρατα, σύμπασα κτίσης γεραίρει… ότι Χριστός γεννάται!

» Εσημειώθη εφ’ ημάς το φως του προσώπου Σου!

Ώστε να συναντήσουμε έτσι το πρόσωπο του συνανθρώπου μας!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ, ΕΠΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ

Ε Υ Χ Ε Σ

Leave a Reply