Μάθε παιδί μου γράμματα.

Απορία μόνο μία έχω.

Εδώ, γιατί δεν γράφουν με γκρίκλις;