Εδώ, γιατί δεν γράφουν με γκρίκλις; Στην πίσω πλευρά του σχολείου. (8 φωτογραφίες)

0

Μάθε παιδί μου γράμματα.

Απορία μόνο μία έχω.

Εδώ, γιατί δεν γράφουν με γκρίκλις; 

Απάντηση