Έχω βαρεθεί να τα βλέπω κάτι χρόνια σε αυτήν την κατάσταση. (3 φωτογραφίες)

0

Leave a Reply