Μόλις έβγαλε η πυροσβεστική ένα άτομο από το κτήριο.