Καμία παραχώρηση στα κοράκια των πολλαπλά χρεοκοπημένων τραπεζών! Σήμερα! Εθνική Τράπεζα Κορίνθου!