Δράση του ΜΕΡΑ25 σε τράπεζες της Κορίνθου

0

Καμία παραχώρηση στα κοράκια των πολλαπλά χρεοκοπημένων τραπεζών! Σήμερα! Εθνική Τράπεζα Κορίνθου!

Απάντηση