Διπλό θετικό σοκ στην αγορά ακινήτων

0

Διπλό θετικό σοκ στην αγορά ακινήτων αποτελεί η τριετής αναστολή του ΦΠΑ για όλα τα ακίνητα των οποίων η άδεια εκδόθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά και η έκπτωση φόρου που θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι όταν προχωρούν στην επισκευή και αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Η «κατάργηση» του ΦΠΑ για τρία χρόνια αγγίζει άμεσα περίπου 100.000 νεόδμητα ακίνητα τα οποία έχουν μείνει απούλητα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της υψηλής φορολογίας τους.

Η τριετής αναστολή του ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη ζήτηση για νέες κατοικίες προσελκύοντας τους ξένους που βλέπουν ευκαιρίες για επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων ενώ παράλληλα θα αυξήσει την απασχόληση και θα ενισχύσει το εισόδημα δεκάδων επαγγελμάτων που σχετίζονται με την οικοδομή. Επίσης, το μέτρο αυτό αναμένεται να βελτιώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών καθώς αυξάνει την αξία των ενυπόθηκων δανείων στα βιβλία τους με αποτέλεσμα τη χορήγηση ρευστότητας από την πλευρά των τραπεζών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με την «κατάργηση» του ΦΠΑ για μια τριετία οι αγοραστές νεόδμητων ακινήτων θα έχουν μεγάλο κέρδος. Για ένα διαμέρισμα 100.000 ευρώ, ο φόρος από τις 24.000 ευρώ που ανέρχεται σήμερα θα μειωθεί σε 3.000 ευρώ αφού σε όλες τις πωλήσεις ακινήτων θα επιβάλλεται φόρος 3% αντί ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

Το κρίσιμο όμως είναι να περάσει η «κατάργηση» του ΦΠΑ και στην τιμή πώλησης των ακινήτων. Δηλαδή να μην καρπωθούν το ΦΠΑ οι κατασκευαστές διατηρώντας την αξία των απούλητων ακινήτων τους στα ίδια επίπεδα.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί ένα ακόμη μέτρο στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας δίνοντας κίνητρο στους φορολογούμενους να προχωρήσουν στην ανακαίνιση, επισκευή και αναβάθμιση των κατοικιών τους περιορίζοντας ή ακόμα και μηδενίζοντας τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Το 40% της δαπάνης που αφορά το κομμάτι των εργασιών (εξαιρείται η δαπάνη των υλικών) θα αφαιρείται από το φόρο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως εάν ένας φορολογούμενος καταβάλλει με πλαστικό χρήμα και την έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων ( απόδειξη ή τιμολόγιο) , σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές ή άλλους επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής τις αμοιβές τους, χωρίς το κόστος των υλικών, θα κερδίζει έκπτωση από το φόρο του.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης πληρώνει 1.500 ευρώ σε έναν ελαιοχρωματιστή για να του βάψει το σπίτι. Η αμοιβή καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση κάρτας. Στον ιδιοκτήτη έχει βεβαιωθεί φόρος εισοδήματος 2.000 ευρώ. Από τα 1.500 ευρώ της δαπάνης , ποσοστό 40% ή 600 ευρώ θα αφαιρείται από τον φόρο περιορίζοντας έτσι την υποχρέωση του φορολογουμένου προς την εφορία από τα 2.000 στα 1.400 ευρώ. Αν δεν προκύπτει φόρος για πληρωμή το ποσό θα συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές.

Το μέτρο αυτό κατά τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου αναμένεται πως θα συμβάλλει καταλυτικά στην αποκάλυψη μαύρων συναλλαγών στις οικοδομικές δραστηριότητες, αποκαλύπτοντας φορολογητέα ύλη και αυξάνοντας τα έσοδα του δημοσίου παρά τις επιστροφές φόρου.

Οι διατάξεις του υπό κατάρτιση φορολογικού νομοσχεδίου αλλά και οι εκκρεμότητες της τέταρτης αξιολόγησης αναφορικά με τη ΔΕΗ, τις κρατικές εγγυήσεις, την πορεία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου , τις αποκρατικοποιήσεις και το πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου αναμένεται να συζητηθούν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του οικονομικού επιτελείου, υπό τον Χρήστο Σταϊκούρα, με τους εκπροσώπους των θεσμών.

Πηγή

Απάντηση