ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ . (Μιά άλλη δυνατότητα)

0

Η νέα δράση Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020 απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών. Η πρόσκληση της δράσης καθώς και πρόσθετο επικοινωνιακό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. Για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ktiria-epanek@mou.gr.

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 ευρώ. Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Έναρξη υποβολών: 8 Ιανουαρίου 2018. Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ. Αμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Μήπως θα έπρεπε να επανεξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα……….

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ειδίκευση Συμβουλευτική

Προσανατολισμός 

Leave a Reply