Με αφορμή τα αιτήματα των κατοίκων της Μπαθαρίστρας ο δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Δημητρόπουλος αναφέρθηκε σε όλα αυτά που όπως είπε οφείλει η δημοτική αρχή στους δημότες της που έχει εγκαταλείψει και ζήτησε άμεσα να ανέβει το επίπεδο των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται σε μια σύγχρονη πόλη