Για τα 2 προγραμματισμένα έργα τη συνέχιση της γέφυρας τριήρης και την πλατεια που έχουν προκαλέσει αντιδρασεις μίλησαν στο Θύμιο Τσαρμπό ο Λάμπρος Κωστάρας και ο Δημήτρης Πρωτοπαπάς.