Δηλώσεις για ζημιές στην περιοχή του Ασσου

0

Υποβολή δηλώσεων για ζημιά σε αγροτικές καλλιέργειες στον Ασσο και τον Κάτω Άσσο.

Απάντηση