Δικηγόροι: Κίνδυνος μαζικών πλειστηριασμών ευάλωτων νοικοκυριών – Απαραίτηση η παράταση

0

Εκατόν πενήντα δικηγόροι κάνουν έκκληση για παράταση του Νόμου Κατσέλη, ενόψει της έναρξης του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, προειδοποιώντας για επικείμενο κίνδυνο πλειστηριασμών.

Στην ανοιχτή Επιστολή που υπογράφουν 150 δικηγόροι, απευθυνόμενοι προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, γνωστοποιούν πως υπάρχει κίνδυνος μαζικών πλειστηριασμών και κάνουν έκκληση για παράταση προθεσμιών, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης της Πρώτης Κατοικίας.

Δείτε εδώ την επιστολή των δικηγόρων με τις 150 υπογραφές:
«Κκ Υπουργοί,

Το σύνολο του νομικού κόσμου είχε αντιδράσει έντονα στη θέσπιση τόσο του ν. 4745/20 που αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 όσο και του ν. 4738/20 (νέος πτωχευτικός κώδικας) τόσο για τα νομικά όσο και για τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα που γεννούν και τα δυο νομοθετήματα.

Α. Ως προς το ν. 4745/20, είναι σαφές ότι δεν επιτυγχάνεται καμία επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμούς υποθέσεως αλλά μετατίθεται στον οφειλέτη η ευθύνη διόρθωσης παθογενειών του δικαστικού συστήματος εξαιτίας των οποίων υφίστανται καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και στην έκδοση δικαστικών επ’ αυτών αποφάσεων και ταυτόχρονα καταργείται το δικαίωμα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας, της ασφάλειας δικαίου και της δίκαιης δίκης.

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νομοθετήματος υπήρξαν πολλά, αποδυνάμωσαν το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και τον κατέστησαν οιονεί δικαστικό υπάλληλο μεταφέροντας του όλη την ευθύνη διόρθωσης διαχρονικών παθογενειών του δικαστικού συστήματος.

Επειδή, όμως, οι αδυναμίες του νόμου τόσο στο πεδίο εφαρμογής όσο και ερμηνευτικά καθώς και οι ελλείψεις του δικαστικού συστήματος παραμένουν και οι αντοχές ημών των δικηγόρων εξαντλήθηκαν, οφείλετε άμεσα και πριν απωλεσθούν δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα πολιτών, να αναλάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου:

Να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση προτάσεων που λήγει την 04.06.21, καθότι την ημέρα αυτή λήγει η προθεσμία για χιλιάδες υποθέσεις (λόγω της επιβληθείσας αναστολής προθεσμιών από 15.2.21 -05.04.21 ένεκα της πανδημίας covid-19), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συνωστισμού και συγχρωτισμού στις κατά τόπους γραμματείες, με προφανή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικώς για την υγεία δικηγόρων, δικαστών και γραμματέων.

Να μην υπολογιστεί ο Αύγουστος στην 60ήμερη προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων.

πηγη

Απάντηση