Διεθνής Ημερίδα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ως μέρος μίας κυκλικής οικονομίας

0

image

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο ιστορικό κτήριο του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Διεθνής Ημερίδα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ως μέρος μίας κυκλικής οικονομίας, όπως απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζοντας στόχους και νομοθεσία εντός του 2015.

Παρουσία, άνω των 200 συνέδρων μεταξύ των οποίων, ο Υπουργός Αναπληρωτής Π.Α.Π.ΕΝ. Γιάννης Τσιρώνης, Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι α’ και β’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημαντικό μέρος της Διεθνούς  και του συνόλου της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, επιβεβαιώθηκε η δέσμευση όλων να μην χαθεί άλλη μία αναπτυξιακή ευκαιρία για την χώρα μας.

Αρκετά διασύρθηκε η χώρα μας διεθνώς για τις παράνομες χωματερές και τα αναμενόμενα πρόστιμα, την διαχρονική ολιγωρία εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου.
Μονόδρομος πλέον αποτελεί μία άμεση και ρεαλιστική αναπτυξιακή λύση σύμφωνα με την κυκλική οικονομία κα τις αρχές της αειφορίας.

Η διαχείριση των απορριμμάτων ως εν δυνάμει πόροι και η παρουσίαση συγκεκριμένων επιχειρηματικών μοντέλων, στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας, αποτέλεσε την εισήγηση του Μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (www.eedsa.gr) και Μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής της Διεθνούς Ημερίδας, Λάμπρου Μπούκλη. 

image

Για το ίδιο θέμα, σε διεθνή διαβούλευση, μετείχε ο Λάμπρος Μπούκλης, ως εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας, στο Παρίσι στην Task Force του Διεθνή Οργανισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (www.iswa.org) σε τριήμερο Workshop, 7-9 Ιουνίου. Θέμα του Workshop η σύνταξη συμβουλευτικού επίσημου Report του ISWA προς την Ε.Ε., για την κυκλική οικονομία και την διαχείριση αποβλήτων ως πόρων.

O ISWA κατέχει θεσμικό ρόλο συμβούλου για την διαχείριση των αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο μέσω του Ο.Η.Ε. και σε ευρωπαϊκό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η Κυκλική Οικονομία συνάδει και ενδυναμώνει τους νέους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης που αναμένεται να ψηφιστούν, από τα κράτη μέλη στον Ο.Η.Ε. τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (Sustainable Development Goals).

Η εικόνα της διεθνούς κοινότητας είναι ότι στην Ελλάδα απαιτείται η λήψη άμεσων αποφάσεων με στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητας και την μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης με βάσει τις αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις της Κυκλικής Οικονομίας καθώς θα αποτελέσουν και τον μοχλό ανταγωνιστικής ανάπτυξης της Ε.Ε. σε σχεδόν κάθε μορφή της οικονομίας, πέρα από την διαχείριση των απορριμμάτων.

Υπάρχει, συνεπώς, μία μοναδική ευκαιρία μετάβασης από την παρανομία στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, πάνω στην οποία η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει.

Λύση τώρα ζητούν και οι Πολίτες της χώρας, που θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελεί, βάσει του Συντάγματος, ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας και η επιβολή προστίμων από την Ε.Ε. καταδεικνύει σημαντικές παραλείψεις και ευθύνες.

Leave a Reply