ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ!!!

0

tsipras_kouva-600x283

ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ!!!

“Γουάτ αρ γουή? α νάθινγκ. Τουντέη γουή αρ, τουμόροου γουή αρ νοτ. Εντ νάου γουή στεντ χήαρ του σέη γκουντ μπάϊ του άουρ φρεντ, δη μπιγκ ρεβολούσιονάρυ χου ιζ λήβινγκ φορ δη νέιμπορχουντ οφ δη έηντζελς. Του μέηκ γκουντ κόμπανυ το άουρ άδερ γκουντ φρεντς δατ λεφτ δις βέην εντ ανπέην γουόρλντ φορ ενάδερ γουιδ μορ τζαστις εντ ντίνιτυ. Λάϊφ του γιορ σπητς. Αφτερ δη σερέμονυ αϊ γουίλ μπη γκλαντ το τοκ γουίδ γιού, γουίδ κόνιακ εντ παξιμαντάκι. “

απο το facebook

Απάντηση