Διαύγεια αντί σύγχυσης και κωλυσιεργίας (της Μαρίας Θελερίτη, βουλεύτριας Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ)

0

image

Επειδή πολύς λόγος έγινε για την επίμαχη τροπολογία 105/46 που ενσωματώθηκε στο Άρθρο 31 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και ως συνήθως δημιουργήθηκε ένα θολό τοπίο για τη σημασία και τον στόχο του εν λόγω Άρθρου, αλλά και τις προθέσεις της κυβέρνησης, θα ήθελα να διασαφηνίσω κάποια σημεία προκειμένου να μην υπάρχουν συσκοτίσεις και παρανοήσεις.
Καταρχάς ο ισχυρισμός ότι καταργείται δήθεν στην πράξη το πρόγραμμα «Διαύγεια» δημιουργεί απορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατανόησης εκείνων που δηλώνουν την αντίθεσή τους, μιας και στο Άρθρο 31, παρ. 1, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά η παράταση της ανάρτησης των ανακλητικών πράξεων στο Διαδίκτυο. Παράταση η οποία ισχύει μόνο για τις ανακλητικές πράξεις, είναι έως 10 (δέκα) ημέρες και μόνο για το τρέχον έτος (δηλαδή για 2015). Συνεπώς δεν ανακαλείται η υποχρέωση του εκάστοτε Διατάκτη να αναρτήσει αποφάσεις στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν τα περί κατάργησης του «Διαύγεια»!
Για ποιον λόγο όμως εισήγαγε ο υπουργός αυτήν την τροπολογία; Ποιος είναι ο στόχος και τι εξυπηρετεί;
Στόχος της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 είναι η παροχή δυνατότητας πληρωμής των πιστωτών του Δημοσίου που εγκλωβίζονται σε μια σειρά γραφειοκρατικές διαδικασίες ενόψει μάλιστα και της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου του 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών για τις εμπορικές συναλλαγές». Για τον λόγο αυτό προτάθηκε και έγινε δεκτή η παράταση των αναρτήσεων για τις πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) – μόνο για το τρέχον έτος – διότι είναι σύνθετες και χρονοβόρες διοικητικές ενέργειες για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και των οικονομικών υπηρεσιών του Διατάκτη.
Η παράγραφος 2 του Άρθρου 31 από την άλλη, αφορά προθεσμίες για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων, ενώ η απόδοση λογαριασμού των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), που θα εκδοθούν παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες. Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονομικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στόχος στην περίπτωση αυτή είναι να καλυφθεί η επιτακτική ανάγκη για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων – γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η παράταση των σχετικών προθεσμιών.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την απώλεια κονδυλίων του ΕΣΠΑ ύψους 1 (ενός) δις κατά το προηγούμενο έτος, τα οποία όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάρδας κατά τις προγραμματικές δηλώσεις στο Κοινοβούλιο (9/2/2015), ήταν μέρος των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Επομένως ορθά η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που εντέλει κοστίζουν ακριβά στον Ελληνικό λαό.
Και βέβαια καλωσορίζουμε την αντιπολίτευση η οποία υπερασπίζεται τη νομιμότητα και τους θεσμούς καθώς την τελευταία πενταετία ελέω δημοσιονομικής πειθαρχίας βιώσαμε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης που στράφηκε κατά της δημοκρατίας και των πολιτών. Επειδή λοιπόν το εν λόγω Άρθρο συμβάλλει και στην απρόσκοπτη λειτουργία της διοίκησης και σέβεται και διασφαλίζει τους θεσμούς της διαφάνειας με απώτερο στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αναμένουμε στο άμεσο μέλλον στοιχειοθετημένη και εποικοδομητική κριτική εκ μέρους της αντιπολίτευσης και όχι την εξαγωγή συμπερασμάτων που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα και όσα με σαφήνεια ορίζονται σε σχετικά άρθρα και διατάξεις νόμων.

Leave a Reply