Διατροφή τέλος! Θα τη μοιράζονται οι γονείς που παίρνουν διαζύγιο

0

Διατροφή τέλος! Θα τη μοιράζονται οι γονείς που παίρνουν διαζύγιο

Σημαντικές διατάξεις έρχονται να αλλάξουν και να διαμορφώσουν ένα νέο Οικογενειακό Δίκαιο. Σε αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προστασία της κοινής επιμέλειας των τέκνων σε περίπτωση διαζυγίου.

Σύμφωνα με το “Βήμα της Κυριακής”, υπάρχουν προτάσεις για να επαναπροσδιοριστούν πλήρως οι όροι “γονική μέριμνα”, “ανατροφή”, “διατροφή”. “επικοινωνία” και “επιμέλεια”.

Ειδικότερα, καθιερώνεται “ειδικός κατάλογος αναγκαίων εξόδων  του ή των παιδιών”, βάσει του οποίου θα κινείται ο δικαστής για να καθορίζει τα αναγκαία έξοδα που θα επιβαρύνουν πλέον και τους δυο γονείς, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός, για τη διατροφή των παιδιών τους.

“Σχεδιάζουμε μια κάθετη δομή για την απονομή δικαιοσύνης στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου, με αλληλοδιάδοχα επίπεδα επεξεργασίας της διαφοράς και επάλληλες απόπειρες συναινετικής επίλησης”, αναφέρει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νίκος Κανελλόπουλος.

Leave a Reply