Στο πλαίσιο της απονομής των Health & Safety Awards 2016 η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε απέσπασε 4 βραβεία για την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.ü Βραβείο WINNER για την κατηγορία Λατομεία & Εξόρυξη,

ü Βραβείο SILVER για την κατηγορία Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας

ü Βραβείο BRONZE για την κατηγορία Προσδιορισμός & Λύσεις Νέων Εργασιακών Κινδύνων,

ü Βραβείο BRONZE για την κατηγορία Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων