Σοβαρές ζημιές προκάλεσε δέντρο που έπεσε στα καλώδια της ΔΕΗ λίγο πριν την ΗΒΗ με αποτέλεσμα να κουστούν ισχυρές εκρήξεις (πιθανότατα από τους μετασχηματιστές) και να κοπεί το ρεύμα.