Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου

0

1623504

Από σήμερα έως και τις 22 Μαΐου στο ύψος των Μεγάρων

Διακόπτεται η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου από σήμερα έως και τις 22 Μαΐου στα Μέγαρα εξαιτίας εργασιών, που θα εκτελούνται όλο το 24ωρο.

Η διακοπή θα γίνει ως εξής:

Α΄ΦΑΣΗ:

• Στο τμήμα της, 80μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Ελευσίνα και για μέγιστο μήκος 230μ. και πλάτος 5,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Πέραμο.

• Στο τμήμα της, 150μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Ελευσίνα και για μέγιστο μήκος 230μ. και πλάτος 5,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μέγαρα.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ περιτροπής, από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Β΄ΦΑΣΗ:

• Στο τμήμα της, 160μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της ΝΕ.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων και για μέγιστο μήκος 200μ. και πλάτος 7μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορία προς Ν. Πέραμο.

• Στο τμήμα της, 40μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων (39+150 χ/θ) και για μέγιστο μήκος 200μ. και πλάτος 7μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορία προς Μέγαρα.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,5μ.

Γ΄ΦΑΣΗ:

Στο τμήμα της μεταξύ των κλάδων εισόδου και εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα και προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων (39+150 χ/θ) αντίστοιχα, σε μέγιστο πλάτος 5,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ περιτροπής, από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Leave a Reply