Δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους δεν πλήρωσαν πρόστιμα ή οφειλές

0

ΡΥΘΜΙΣΗ

 

Δεν  βγαίνουν εκτός 100 δόσεων , όσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία αλλά δεν έχουν καταβάλλει τα ποσά των προστίμων ή άλλων οφειλών πλην τρεχουσών εισφορών.

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζει πως η ρύθμιση  δεν χάνεται, ακόμη κι αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει πρόστιμα και άλλες ασφαλιστικές οφειλές – εξαιρουμένων των τρεχουσών εισφορών του – που επιβλήθηκαν μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση όπως είναι :
-το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία (10.550 ευρώ), πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή της κύριας εισφοράς ή εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο οφειλέτης να καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του.
«Η ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων», αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη εγκύκλιος.
Συνεπώς όσοι οφειλέτες έχουν χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων για τέτοιο λόγο, επειδή δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και μπορούν να συνεχίσουν στην ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απωλεσθεί. Κατόπιν τούτων, όσοι οφειλέτες έχουν απωλέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, ήτοι λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του ως άνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απωλεσθεί.
Η εγκύκλιος μάλιστα διευκρινίζει πως ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τις νέες ασφαλιστικές οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται μετά την υπαγωγή του στην ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον αυτές δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές) και χωρίς να θίγεται αυτή.

 

Πηγή: taxheaven.gr/ enikonomia.gr

 

Leave a Reply