Δεν μπορείς να πολεμάς με δόγμα τις αλήθειες.

0
Έτσι όπως είναι οι πληγές, στο σώμα μας σημάδια
που άφησαν κι ας πέρασε πολύς καιρός, ενθύμια
αδιάψευστα τεκμήρια, πειστήρια εγκλημάτων
που στο κορμί σου έγιναν Ελλάδα και τα κρύβουν.
Αλλά το φως με τις σκιές δεν γίνεται να κρύψεις
και δεν μπορείς να πολεμάς με δόγμα τις αλήθειες.
Ο σπόρος που ‘πεσε στη γη αργεί μα θα βλαστήσει
μόλις θα βρει κατάλληλες συνθήκες και θ’ ανθίσει.
Οι κάπηλοι και ψεύτικοι σφετεριστές θα μείνουν
θεόγυμνοι και πιθανόν τότε να καταλάβουν.
Πάν Καρτσωνάκης

Απάντηση