Δεν μπαίνουν οι αποδείξεις στις φετινές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων

0

JJJJJJ

Καμία υποχρέωση δεν έχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι να φυλάξουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2015, καθώς στις φετινές φορολογικές δηλώσεις δεν απαιτείται να δηλώσουν την αξία των αποδείξεων αυτών για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ που προβλέπει γι’ αυτούς η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (ο ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ή ν. 4172/2013) .

Παρ’ όλα αυτά, ο κωδικός 049, στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ, υπάρχει και στο φετινό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (στον πίνακα 7 της 4ης σελίδας). Όμως ο κωδικός αυτός θα είναι ανενεργός, δηλαδή δεν θα είναι δυνατό να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους κάποιο ποσό.

Για το τρέχον έτος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οφείλουν όχι απλώς να ζητούν αποδείξεις, σε κάθε συναλλαγή τους με επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία, αλλά και να τις φυλάξουν, διότι είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις που προέβλεπαν τη διασύνδεση του αφορολόγητου ορίου με την αξία των αποδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί.

Πηγή

Leave a Reply