Δεν είναι από την Ελλάδα, Ιταλία ή Τουρκία….(7 φωτογραφίες).

0

netyC_7449

nC_7567

nC_7634

 

nn_7647

nC_7575

nnn_7430

nnSC_7431

 

Φωτογραφίες 20 Ιουνίου 2014 

Leave a Reply