Δελτίο ΤύπουΜεταφορά Κυκλοφορίας στην περιοχή Κιάτου – Μελισσίου της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών για εκτέλεση εργασιών κατασκευής

0

Μεταφορά Κυκλοφορίας σε Νέο Κλάδο στην περιοχή Κιάτου – Μελισσίου από ΧΘ 107,8 έως ΧΘ 112,2 της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών για εκτέλεση εργασιών κατασκευής

image

Η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο τμήμα της περιοχής Κιάτου – Μελισσίου από ΧΘ 107,8 έως ΧΘ 112,2 μεταφέρεται προσωρινά στο νεοκατασκευασμένο νότιο (αριστερό) κλάδο του νέου αυτοκινητόδρομου.
H κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα, θα διεξάγεται σε μία λωρίδα πλάτους 3,75 μ. με ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 2,35μ. ανά κατεύθυνση, όπου οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με εύκαμπτους οριοδείκτες, με εξαίρεση το ενδιάμεσο τμήμα από ΧΘ 110,3 έως 111,2 όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ., ενώ κατά τις περιόδους υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου θα δίδονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αιχμής.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του βόρειου (δεξιού) κλάδου του νέου αυτοκινητοδρόμου καθώς και πλήθους τεχνικών (οχετών, κάτω διαβάσεων κλπ.) από τους αρμόδιους Κατασκευαστές (ΤΕΡΝΑ και ΟΛΥΜΠΙΑ JV, μέλη της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 22.12.2015 έως τις 30.06.2016.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Απάντηση