Ζωντανά η συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου.