Σε ζωντανή σύνδεση παρακολουθήστε το Περιφερειακό συμβούλιο.