Βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών από τον ΑΣΠ Κόρινθος