Δείτε το νομοσχέδιο για ΦΠΑ και συντάξεις που κατατίθεται στη Βουλή

0

ImageHandler (99)

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει – Μόνο πιστωτική στα νησιά για ποσά άνω των 70 ευρώ – Ενοποιήσεις και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

Αυξήσεις σε φόρους και ανατροπές στις συντάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α. και τη λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας.

Επίσης ενεργοποιεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Ν. 4270/2013 εντός της προθεσμίας και ενισχύει την αυτονομία της ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης ρυθμίζονται θέματα συντελεστών ΦΠΑ, σε αγαθά και υπηρεσίες με τροποποίηση του Παραρτήματος III, τροποποίηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος και του ποσοστού προκαταβολής, ενίσχυση των ποινικών διατάξεων για τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, διεύρυνση του φόρου πολυτελείας και κατάργηση της αναστολής των φόρων τηλεοπτικής διαφήμισης, αύξηση του φόρου αλληλεγγύης και επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και περιλαμβάνει

– Λήψη φορολογικών μέτρων
– Ρύθμιση θεμάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης.
– Αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α.
– Λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας,
– Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
– Ρυθμίσεις για την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022. Ενταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ
– Διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα 2015 σε ονομαστικούς όρους (§1)
– Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% στο 6%
– Επιβολή κράτησης 6% στις επικουρικές (§2).
– Νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση, να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε το Σχέδιο Νόμου

Leave a Reply