Δείτε όλη την πρώτη μέρα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου 2025