Εκεί που πραγματικά το εννοούν ο τρόπος πάντα υπάρχει…