Δείτε ολόκληρη την ημερίδα του Επιμελητηρίου για το

0


Στο Επιμελητήριο Κορινθίας παρουσιάστηκε η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27.» Ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με τις επιχειρήσεις.

Ακολούθησε συζητηση με επιχειρήσεις, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής μας για τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ευρύτερα, τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής μας.

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί στους επόμενους 2 μήνες, θα περιλαμβάνει 4 παρεμβάσεις και θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια €.

Leave a Reply