Δείτε εδώ σε ποιες σχολές πέρασαν τα παιδιά των σχολείων της Κορινθιας

1

Δείτε τα ονοματα όλων των επιτυχόντες των σχολείων της Κορινθίας. 

https://drive.google.com/file/d/0BxtMnFtAJlwIS1NPdkRmdnRyWXlXdXh5N0ltLVBDUzA1bzdZ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/0BxtMnFtAJlwIR0t4THBUbVlDcnlOSlpDUU1QM1N6TElhRGxv/view?usp=drivesdk

Απάντηση