Το ekorinthos σας παρουσιάζει την επισημη λίστα των υποψηφίων στην Πελοπόννησο.