Ο φοροτεχνικός λογιστής Χρηστος Χρήστου μας αναλλύει τις αλλαγές γύρω από τη νέα ρύθμιση για οφειλές, ποιους οφελεί και τι κερδίζει οποιος εντάσσεται σε αυτές.