Δ. Αντωνίου: Τολμήστε ή χαθειτε

0

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕ τον 1ο ΝΟΜΟ στην Νέα Βουλή – ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ?. ΤΟΛΜΗΣΤΕ, αλλιώς Χαθείτε
Τα Μνημόνια και οι Προδοτικές Δανειακές Συμβάσεις (που περιέχουν όρος παράνομης εκχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας και Εσχάτης Προδοσίας) καταργούνται μόνο με νόμους, όχι με Βαρουφάκειες Ψευτομαγκιές στις Τηλεοράσεις κι εκπομπές των Μεσημεριανάδικων.
Λοιπόν: Απαιτούμε την άμεση κατάργηση με νόμους στην Βουλή των παρακάτω προδοτικών Νόμων:
1) 1ο Μνημόνιο) νόμος 3845/2010 (ΦΕΚ Α65/06-05-2010)
2) Η 1η Δανειακή Σύμβαση to 2010 ΔΕΝ ψηφίστηκε (δεν κυρώθηκε με νόμο) στην Βουλή (αρ.28.2 Συντ.)
3) 2ο Μνημόνιο (ν. 4046/2012) ) ΦΕΚ Α
αρ. 65/ 22-03-2012), και ΙΙ). Δεύτερη Κύρια Δανειακή Σύμβαση (ν.4060/2012): Υπαίτια η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου
4) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Ααρ. φύλλο 240/12-12-2012 (τροποποίηση της 2ης Δανειακής Σύμβασης)
5) Κύρωση της 3) ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α
αρ. 18/25-01-2013),
6) Τροποποίηση του 2ου Μνημονίου με τον ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α222/12-11-2012 (3ο Μνημόνιο)
7) 1ο Μεσοπρόθεσμο, ν. 3986/2011, ΦΕΚ Α
152/1-6-2011
8) 2ο Μεσοπροθέσμο Σχέδιο 2012-15 (ν. 4038/ 02-02-2012, ΦΕΚ Α` 14/02-02-2012)
Αυτά πρέπει να καταργηθούν με τον ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟ στην Νέα Βουλή (*).
Οι Διαπραγματεύσεις έπρεπε να αρχίσουν με καταργημένα από την Βουλή Μνημόνια και Δανειακές Συμβάσεις.
Αν δεν γίνει αυτό, καθίστασθαι κι εσείς υπόλογοι και υπαίτιοι Εσχάτης Προδοσίας (ως συνεχιστές των προηγούμενων).

(*) Οι Διεθνείς (και Δανειακές) που περιέχουν όρους απώλειας της Εθνικής Κυριαρχίας ενός συμβαλλομένου Κράτους (όπως η Ελλάδα) είναι ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ (αναγκαστικά) άκυρες (Jus Cogens) και Αξιόποινες (Εσχάτη Προδοσία) (αρ. 44, 52-53 της Συνθήκης της Βιέννης 1969 για το Διεθνές Δίκκαιο των Συνθηκών και αρ. 28 Συντ. κλπ). Αρμόδια για την Ακύρωση η Βουλή και τα Εθνικά και Διεθνή Δικαστήρια.
Δημ. Αντωνίου

Leave a Reply