Χιονίζει στην Αρχαία Κορινθο

0

Χιονίζει τώρα στην αρχαία Κόρινθο,στον Ακροκόρινθο το στρώνει σιγά σιγά.

Τις φωτογραφίες τις στέλνει ο φίλος Κυριάκος

Leave a Reply