Μπορεί να γέρνει λίγο, αλλά το σύρμα αντέχει παιδιά. (3 FOTOS)

0

Έχει βέβαια σκουριάσει λίγο αλλά αντέχει ακόμη.

Απάντηση