Βόμβα Στουρνάρα- Ζητά την κατάργηση φοροαπαλλαγών και πρόωρων συντάξεων

0

O Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, επιστρέφει με νέα πρόταση- βόμβα που ακολουθεί την δήλωση περί «μείωσης της ρευστότητας».  Στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης  Έκθεσης Νομισματικής Πολιτικής, ο ίδιος εισηγείται την επανεξέταση χορήγησης φοροαπαλλαγών αλλά και πρόωρων συντάξεων. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως  «Θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα ύπαρξης εκείνων των εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, οι οποίες δε δικαιολογούνται με κριτήρια κοινωνικά ή και αναπτυξιακά». Όπως επισημαίνει ο Διοικητής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ και στον τομέα αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των ποικίλων εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις.

Επιπλέον,  έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τα ‘’κόκκινα’’ δάνεια επισημαίνοντας ότι οι επιλογές για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που δε δημιουργεί κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να αποπληρώσουν

Leave a Reply