Βόμβα: Προκυρηξη για 1.700.000 μερίδες ημερησιως για τους μεταναστες

0

Αυτο το βρήκαμε στο Διαύγεια και αναρωτιόμαστε αν ψάχνουν για 1,7εκ πείτε ότι μιλάμε για 4 γεύματα τη μέρα σημαίνει 425.000!!! Απίστευτο όμως το νούμερο είναι αληθινό…
Δείτε το αποσπασμα..

image

Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό προς σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο για ανάδειξη αναδόχων παροχής σίτισης σε πρόσφυγες της Ανοικτής ∆οµής Προσωρινής Φιλοξενίας Σχιστού Περάµατος Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Λαυρίου Ανατολικής Αττικής και Τυχόν Έτερων ανάλογων δοµών από φορείς του ΥΠΕΘΑ, συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους € 9.979.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων), ενδεικτικά αντιστοιχούντος σε 1.700.000 ηµερήσιες ατοµικές µερίδες τροφής, µε αυστηρά έναν (1) οικονοµικό φορέα ανά δοµή και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ηµερήσιου χρηµατικού αντιτίµου των € 5,87 ανά άτοµο/ηµέρα).

Ολόκληρη η προκήρυξη…

Leave a Reply