Βασίλης Νανόπουλος : Ο Δήμος Κορινθίων να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.

0

Η “Συμμαχία Πολιτών” κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων της 22.4.2016 και προ ημερησίας διατάξεως, θέσαμε την παράλειψη και αδιαφορία από πλευράς Δήμου να ασχοληθεί με ένα σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας για τους δημότες και σημαντικό για τον τουρισμό στο δήμο. Αν δεν γίνει άμεση ενέργεια θα υποφέρουν οι πολίτες του δήμου Κορινθίων στο επόμενο διάστημα από τα σμήνη των εντόμων και θα υποστούν τις συνέπειες της προαναφερόμενης αδιαφορίας .

image

Παρά τις γραπτές προσκλήσεις της Περιφέρειας από τον περασμένο Οκτώβριο, ο Δήμος Κορινθίων αυτοεξαιρέθηκε και δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό όπως γινόταν ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. Δεν προώθησε κανένα άλλο πρόγραμμα μόνος του ο δήμος μέχρι σήμερα και ο χρόνος επείγει. Αν δεν γίνει άμεσα η καταπολέμηση των κουνουπιών στο στάδιο της προνύμφης μετά από λίγες μέρες όταν αναπτυχθούν πλήρως τα έντομα θα είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο ακριβή η καταπολέμησή τους . Η απάντηση της δημοτικής αρχής, ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι λανθασμένη και παραπλανητική διότι η νομοθεσία και η α εγκύκλιος 24708/31.3.16 – ΑΔΑ 6ΗΖΝ465ΦΥΟ-Ο2Γ καθορίζουν τη συνυπευθυνότητα του Δήμου και της Περιφέρειας (αντίστοιχη εγκύκλιος υπήρχε και για το 2015).

Αλλά και να μη ήταν αρμοδιότητα του Δήμου, δεν έπρεπε να αναλάβει το έργο για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Κορινθίων ;

Απάντηση