«Βασιλικό» διάταγμα για το πώς θα λειτουργούν τα κανάλια

0

ImageHandler (68)

Ζητούν 400 εργαζόμενους σε κάθε ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό – Περιγράφουν το πρόγραμμα, το περιεχόμενο και το είδος των εκπομπών – Διαβάστε το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση για ένα μήνα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από σήμερα και για ένα μήνα η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, το οποίο εκτός από το να ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων όσον αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και για το είδος, το ύφος και το περιεχόμενο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα για το μετοχικό κεφάλαιο το νομοσχέδιο ορίζει:

 • 8 εκατ. ευρώ για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

 • 5 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου

 • 2 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος

 • για τις άδειες καναλιών περιφερειακής εμβέλειας το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Οι συναρμόδιοι υπουργοί που υπογράφουν το νομοσχέδιο (Νίκος Παππάς, Γιώργος Σταθάκης και Χρήστος Σπίρτζης) ζητούν επίσης από όσους θέλουν να αποκτήσουν τηλεοπτική άδεια:

 • να απασχολούν τουλάχιστον 400 άτομα αν διεκδικούν άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου

 • να απασχολούν τουλάχιστον 200 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου

 • να απασχολούν 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα

 • να απασχολούν 20 εργαζομένους για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα

Οδηγίες για το πρόγραμμα

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για το περιεχόμενο και το είδος των εκπομπών για τα τηλεοπτικά κανάλια ζητώντας 24ωρο πρόγραμμα για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, τουλάχιστον 18 ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, τουλάχιστον 12 ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής
εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.

Κατά την κυβέρνηση το πρόγραμμα ενός σταθμού εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας,
 • τουλάχιστον δέκα ώρες εκπομπών εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου ανά μήνα και
 • τουλάχιστον τέσσερις εκπομπές από τις ακόλουθες
  κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κλπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, η διάρκεια των οποίων ανά μήνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα ώρες

Για τα περιφερειακής εμβέλειας κανάλια τα δελτιά ειδήσεων θα πρέπει κατά 30% να περιλαμβάνουν θέματα τοπικού ενδιαφέροντος «ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που υπογράφουν ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης: «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Μ.Μ.Ε. στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί τις οριζόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την κτηριακή υποδομή και το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου προγράμματος. Ρυθμίζονται επίσης κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιριών καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή της στην κάθε εταιρία. Τέλος επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων και των μετόχων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου».

Διαβάστε το νομοσχέδιο

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Απάντηση