Β.Νανόπουλος : Επαναφέρει το θέμα εργοστασίου σκουπιδιών ο δήμος Κορινθίων κόστους 4 εκατομμυρίων € περίπου από το ταμείο του δήμου

0

Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κορινθίων της 14.8.17 το
θέμα της συζήτησης ήταν οι όροι προκήρυξης διαγωνισμού ύψους 2,2 εκατομμυρίων
ευρώ για προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η δημιουργία του
εργοστασίου με τα κτιριακά θα πλησιάσει τα 4 εκ € με χρήματα από το ταμείο του
δήμου .Στόχος όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση είναι να γίνεται κομποστοποίηση και
ΚΔΑΥ για το οποίο δεν υπάρχει σχετική αδειοδότηση.
Η θέση της Συμμαχίας Πολιτών στη συνεδρίαση ήταν η πάγια διατυπωμένη , δηλαδή
διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων . Για τη συγκεκριμένη δαπάνη λέμε ναι στην κομποστοποίηση η οποία
έχει τη σχετική άδεια που λήγει τον Δεκέμβριο 2017 και θα ανανεωθεί και όχι στο
ΚΔΑΥ που θα επεξεργάζεται σύμμικτα απόβλητα – μια άλλη λογική που δεν μας
βρίσκει σύμφωνους και δεν έχει σχετική αδειοδότηση.
Επισημάναμε την προϋπόθεση της άμεσης διάθεσης του κομπόστ και του
υπολείμματος.
Τονίσαμε την επιλογή είτε την αποτυχία του δήμου να εξασφαλίσει επιδότηση από
την Ευρωπαϊκή ένωση και να εξοικονομήσει τουλάχιστον το 50% της επένδυσης και
να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη πχ στην κοινωνική
πολιτική που πρόσφατα έκανε περικοπές στις δαπάνες.
Τονίσαμε επίσης την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων στην πρόταση πχ συνέχιση της
συνεργασίας με το ιδιωτικό ΚΔΑΥ καθώς και την έλλειψη στοιχείων κόστους
λειτουργίας της μονάδας. Σε μια τέτοια επένδυση είναι απαραίτητο και αυτονόητο να
υπάρχουν και να εξετάζονται εναλλακτικές προτάσεις με κοστολογημένα στοιχεία .
Ο δήμος αντί να οργανώσει και βελτιώσει την συλλογή και διαλογή στην πηγή που
είναι το πρώτο και κρίσιμο βήμα μιας σωστής διαχείρισης σκουπιδιών , μείωσε τον
προϋπολογισμό αγοράς νέων κάδων περίπου στο μισό και ξεκινά από την τελική
φάση που είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας . Γιατί άραγε ;

 

Βασίλης Νανόπουλος
επικεφαλής του συνδυασμού Συμμαχία Πολιτών
και της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Κορινθίων

Απάντηση