Αυτό το μικρό “ξεχασμένο” πάρκο είναι πάντοτε καθαρό διότι…..

0

Αυτό το μικρό “ξεχασμένο” πάρκο, της γειτονιάς μου, 
 είναι πάντοτε καθαρό διότι…..το καθαρίζει τακτικά 
ένας φιλότιμος γείτονας. Για όσο μπορεί φυσικά.

 

Leave a Reply