Την Πέμπτη 6-4-2017 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου άσκηση ετοιμότητας μερικής εκκένωσης, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου εκτάκτων αναγκών «Σώστρατος» υπό την εποπτεία  του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).

Ζητάμε την κατανόηση των ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών) και των συνοδών τους, για ενδεχόμενη ταλαιπωρία ή ενόχληση τους προκύψει κατά την ως άνω ημερομηνία, εξαιτίας της άσκησης.

                                                                Για τη Διοίκηση του Γ.Ν.Κορίνθου

                                                                                   Η Διοικήτρια 

                                                                

                                                                                  Καλομοίρη Δημ.