Στο 1ο Γυμνάσιο άσκησε το εκλογικό του δικαιωμα ο Βασίλης Νανόπουλος