Άρθρο αναγνώστη για τα Δημόσια ποδήλατα και τον ποδηλατοδρομο στο Δήμου Κορινθιων

0

Αγαπητό eKorinthos, Θέλω να αναφερθώ στις πρόσφατες ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής και του ίδιου του κ. Δημάρχου για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Κόρινθο.
Σίγουρα μια καλή ιδέα χωρίς όμως ουσία όσο συνεχίζεται η πολύ κακή κατάσταση στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Λακούβες, έλλειψη σήμανσης, παραβίαση από πεζούς, οδηγούς, τραπεζάκια , φυτά ακόμα και κάδους απορριματων και φυσικά ποδηλατόδρομοι που τελειώνουν στο πουθενά.
Ηλεκτρικά ή μη , τα ποδήλατα σε τέτοιος ποδηλατοδρόμους δεν θα αξιοποιούνται. Πριν λοιπόν δαπανηθούν πόροι για νέα ποδήλατα , οποιουδήποτε είδους, ας μεριμνήσει ο Δήμος καταρχήν για το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων να επισκευασθεί και να γίνεται σεβαστό από όλους, έπειτα να το ολοκληρώσει με αρχή και τέλος σε κεντρικά σημεία της πόλης και μετά ας προμηθευτεί όσα ποδήλατα θέλει.  Με εκτίμηση, Δημήτρης 

Leave a Reply