Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας ενός ιδιωτικού σχολείου και γιατί δίνεται τόσο έμφαση στις παράπλευρες δραστηριότητες.