Απορίας άξιον είναι πως βρέθηκαν αυτά τα σκουπίδια εκεί!

0

Από που τα κουβάλησαν άραγε και τα πέταξαν εκεί;

Leave a Reply