Έναν μικρό απολογισμό έκανε ο Γιώργος Μουρουτσος για τις προτεραιότητες του στον πρώτο μήνα στη θεση του αντιδημάρχου και έθεσε τους στόχους για το προσεχές χρονικό διάστημα.